Игри

Информация за страница Матури

   Матури се провеждат всяка година след края на училищните срокове, като те са задължителни след 12-ти клас. Това е последната стъпка преди окончателно да получим дипломата си за завършено средно образование. Преди това до четвърти то се нарича начално, а до осми клас – основно. Матурата се нарича още зрелостен изпит и всеки един ученик освен задължителната по литература, трябва да избере още един предмет по желание. Много рядко се случва някой да се яви на трети зрелостен изпит. Хубавото на този вид изпитватне е, че позволява директно да се кандидатства за някое висше учебно заведение. Това са всъщност многобройните университети, които за територията на цялата страна са верятно над 50. Най-известен и титулуван от всички е Софийски университет, който възниква благодарение на дарените пари от двамата видни търговци и интелектуалци в годините на Българското възраждане Христо и Евлоги Георгиеви. Този университет приема кандидати за абсолютно всички специалности, включително медицина.

    Провеждането на двете задължителни матури протича в различни училища. Тази по български език и литература задължително е ситуирана в същото учебно заведение, в което сме учили от осми или девети до 12-ти клас. Що се отнася за другата, тя е два дни след първата, но няма как да е в нашето училище. Нерядко се случва – и е сериозен недостатък, да сме разпределени в някой твърде отдалечен от собствения ни жилищен квартал, в резултат на което пътуването до другото училище е дълго и изморително. Като се вземе предвид факта, че трябва да сме заели местата си в класните стаи половин час преди започването на изпита, е за предпочитане да пътуваме с такси, отколкото с градския транспорт. В ранните сутрешни часове трафикът е интензивен и има огромен шанс да попаднем в задръстване, а матурите почти винаги започват в периода между 8 и 30 и 9 сутринта. Понеже в чуждото училище е трудно да намерим сами стаята, в която сме разпределени, всеки предварително получава табелка с номер на етажа и стаята. Така единственото, което ни остава, е да сме точни и да не закъсняваме, защото дори и минута след започването няма да бъдем допуснати.

    Матури се провеждат под контрола на квестори, които са учители, но от други учебни заведения. Техни задължения са не само да ни пазят телефоните, чантите и портфейлите, докато трае изпитът, но и да следят дали някой от явилите се не се опитва да преписва. Точно с такава цел нямаме достъп до личните си вещи, а за да са още по-сигурни, квесторите не пропускат да проверят дали някой не се е изхитрил и не си е поставил слушалка в ухото. Този трик е известен сред преписвачите – на устройство предварително са записани темите и така той само слуша и пише. Квесторът ни раздава и допълнително бели листове, ако случайно първоначалните няколко, които са четири или пет, се запълнят. Друго задължение на тези мъже и жени е да водят всеки желаещ да посети тоалетната, като извеждането задължително става по-отделно, а не заедно. По време на изпитите кандидатите имат право да ни носят вода и храна.

eXTReMe Tracker